Po necelých dvou letech byla v Honkově ulici v Hradci Králové dokončena stavba budovy odlehčovací služby. Během letošního jara byl objekt postupně vybavován nábytkem, technikou a specializovaným zdravotnickým zařízením. Samotná stavba včetně vybavení město vyšla na 136,4 milionu korun včetně DPH, na stavbu se navíc podařilo získat dotaci v maximální možné výši, která činí 47,7 milionu korun. Provozovatelem nové odlehčovací služby, která začne fungovat již od 27. června, bude městská společnost Sociální služby města Hradec Králové. Ještě před otevřením byla stavba letos v květnu oceněna Cenou Mosty, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

„Díky této stavbě došlo k posílení kapacit odlehčovací služby na území města a zároveň vznikly nové pracovní příležitosti. Samotná budova se vskutku povedla, prostory jsou velmi příjemné a zařízení kvalitní a moderní. Věřím, že klienti zde budou spokojení a bude se jim tu líbit. Totéž předpokládám u příbuzných klientů odlehčovací služby, kteří budou mít jistotu, že jejich blízcí jsou v dobrých rukách a je o ně náležitě postaráno,“ uvádí primátor města Alexandr Hrabálek. Odlehčovací služba je určena pro rodiny, které se prakticky 24 hodin denně starají například o seniory nebo o osoby se zdravotním postižením, a potřebují nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Klient může být dočasně umístěn do odlehčovací služby, kde má zajištěnou odbornou 24hodinovou péči.

Odlehčovací služba, jejímž provozovatelem bude městská společnost Sociální služby města Hradec Králové, zahájí provoz od příštího týdne. „Již několik týdnů evidujeme poměrně velký zájem o využití této služby. První klienty máme v plánu přijmout hned v pondělí. Přepokládáme, že kapacity se nám budou během prázdnin rychle plnit,“ informuje ředitel Sociálních služeb města Hradec Králové Robert Černý.

Prostory budovy jsou plně bezbariérové a uzpůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů. K dispozici je zde 35 pečovatelských lůžek. „Jedná se o jednu z největších investic do sociální oblasti v Hradci Králové v novodobé historii. Samotná stavba vyšla město na 127,4 milionu korun včetně DPH. Za zdravotnické vybavení, nábytek, techniku a další zaplatilo město více než devět milionů korun včetně DPH,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha. Budova byla na náklady města vybavena IT technikou, zahradním, sedacím a kancelářským nábytkem, zdravotnickými lůžky a matracemi. Je zde také speciální zařízení jako například kolejnicový systém na přesun klientů nebo nastavitelná vana s bočním vstupem.

Na stavbu Odlehčovací služby Honkova získalo město rozhodnutí o poskytnutí dotace. „Podařilo se nám získat toto rozhodnutí, díky kterému můžeme počítat s dotací ve výši 47,7 milionu korun včetně DPH. Žádali jsme o ni v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí,“doplňuje náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

Nová odlehčovací služba je zařazena do krajské sítě sociálních služeb a její provoz bude financován prostřednictvím vyrovnávací platby na základě krajského pověření k výkonu veřejné služby, k němuž město Hradec Králové v rámci dotačních řízení přistupuje.

Projekt odlehčovací služby navíc letos v květnu, těsně před otevřením, získal své první ocenění. Na slavnostním předávání Cen Mosty za rok 2021 získal vítězství mezi institucemi veřejné správy. Ceny Mosty uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
zpět na úvodní stranu