home2024-06-06T19:02:33+02:00

pomoc při zvládání
běžných denních úkonů

poskytnutí ubytovacích
služeb a stravy

zprostředkování kontaktů
a sociálních aktivit

pomoc při uplatňování práv
a osobních záležitostí

Naše poslání

Přispíváme k tomu, aby lidé s omezenou soběstačností a výraznou závislostí na péči blízké osoby mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Klademe důraz na zachování funkčních rodinných vazeb, jejichž existence je důležitou součástí života každého z nás. Umožňujeme pečujícím osobám, aby měly možnost se starat o své blízké, ale také si mohly dopřát důležitý odpočinek.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám od 18 let věku, které:

– mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí,

– nejsou schopny svoji sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a je třeba, aby byla pečující osoba krátkodobě zastoupena odlehčovací službou,

Služba je určena zejména obyvatelům města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Zásady péče

Při poskytování péče o naše klienty vycházíme z jejich přání a osobní situace. Ctíme důstojnost našich klientů a zohledňujeme jejich každodenní zvyklosti. Umožňujeme klientům samostatné rozhodování o svých záležitostech a sobě samém.

Snažíme se mobilizovat schopnosti a dovednosti klientů prostřednictvím různých aktivit. Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se klienti a jejich blízcí cítí dobře a bezpečně.

Naši zaměstnanci přistupují ke všem klientům a jejich blízkým s laskavostí a s respektem.

AKTUALITY

NAŠI PARTNEŘI

www.socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz
Přejít nahoru