Naše odlehčovací služba má za sebou první rok provozu, a tak se pojďme krátce ohlédnout a připomenout si významné milníky:

  • 27. května byl vydán KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby.
  • 20. června bylo vydáno ROZHODNUTÍ O REGISTRACI odlehčovací služby.
  • 22. června proběhlo slavnostní otevření odlehčovací služby.
  • 27. června jsme přivítali první dvě klienty.

První rok provozu v číslech

  • Uzavřeli jsme 81 smluv (25 mužů, 56 žen).
  • Bylo u nás ubytováno 72 klientů (65× jednorázový pobyt, 5× opakovaný pobyt, 2× tři pobyty).
  • Průměrný věk klientů byl 84 let.
  • Poskytli jsme 64 943 úkonů sociální péče v časovém rozsahu 7 140 hod.
  • O klienty se staralo celkem 26 zaměstnanců.

Každodenní malé radosti

Klientům zařazujeme do programu řadu aktivit, které povzbudí pohybový aparát, podporují kognitivní funkce a obohacují jejich společenský život – skupinová cvičení, tvoření dle ročních období, společné pečení, hudební akce, setkání s dětmi z uměleckých kroužků, oslavy narozenin, procházky, společné čtení, aj.

Shrnutí roku 2022 si můžete přečíst ve výroční zprávě 2022.

zpět na úvodní stranu