ZÁKLADNÍ INFORMACE

Odlehčovací službu poskytujeme pobytovou formou. Do naší péče převezmeme na omezený čas osoby, které potřebují celodenní péči či dohled.

Můžeme se postarat až o 35 klientů ve 20 pokojích s vlastním sociálním zařízením (11× dvoulůžkový pokoj, 5× jednolůžkový pokoj, 4× dvoulůžkový pokoj pro imobilní klienty).

O klienty se stará odborně vyškolený personál.

ROZSAH SLUŽEB

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy – zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Poskytnutí ubytování, vč. úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Součástí odlehčovací služby není zdravotnická péče. Ta je zajišťována domácí zdravotní péčí (podávání injekcí, infuzí, cévkování, převazy ran apod.), kterou předepisuje praktický nebo ošetřující lékař klienta. 

Služby poskytujeme 365 dní roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. 

JAK SE STÁT KLIENTEM

V případě zájmu o naše služby prosím postupujte tímto způsobem:

1. Kontaktujte naše sociální pracovnice – Petru Malinovou, DiS. na telefonu 771 230 270 (8:00–12:00) nebo Mgr. Karolínu Auxtovou na telefonu 771 225 787 a informujte se na volný termín a další podrobnosti.

2. V případě vhodného termínu vyplňte Žádost o poskytnutí pobytové odlehčovací služby (ZDE ke stažení)

3. U svého praktického nebo ošetřujícího lékaře nechte vyplnit Vyjádření lékaře (ZDE ke stažení)

4. Žádost o poskytnutí pobytové odlehčovací služby spolu s Vyjádřením lékaře doručte osobně nebo poštou na adresu Honkova 1780/1, Hradec Králové

ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Vyhrazujeme si právo odmítnutí žádosti v případě, že:

a) zájemce žádá o druh sociální služby, kterou organizace neposkytuje

b) zájemce nepatří do cílové skupiny vymezené posláním

c) organizace nemá dostatečnou kapacitu

d) zdravotní stav zájemce vyžaduje péči zdravotnického zařízení

e) zájemce není schopen pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

f) chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

g) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

DŮLEŽITÉ INFORMACE K POBYTU

Formulář žádost o službu
Co si vzít s sebou
Formulář vyjádření lékaře
Ceník služeb
Zvyklosti žadatele

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujaly vás naše služby nebo se chcete na něco zeptat? Vyplňte prosím formulář a my se vám ozveme co nejdříve.

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Chyba. Prosíme, zkuste to znovu nebo nás kontaktujte na e-mailu info@socialnisluzbyhk.cz