NÁŠ TÝM

Mgr. Robert Černý
ředitel

Mgr. Lenka Hodková
vedoucí sociálních služeb

Ing. Jana Hlinková
vedoucí ekonomického a hospodářského úseku

Tomáš Vanžura
správce majetku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace
Sociální služby města Hradec Králové, z. ú.

Adresa
Honkova 1780/1
500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení 9120092/0800
Datová schránka 4neb3m3

109 56 719 (nejsme plátci DPH)
Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl U, vložka 224

Datum vzniku 28. června 2021

Zakladatel Statutární město Hradec Králové

Tento projekt byl spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Zakládací listina
Rozhodnutí o registraci
Veřejný závazek
Organizační struktura
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2022

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Provoz našeho zařízení by nebyl možný bez široké podpory našich partnerů, kterým děkujeme, že spolu s námi pomáhají. Za každý finanční i hmotný dar jsme velmi vděční. Finanční dary přijímáme na základě Darovací smlouvy, případně potvrzení o přijetí daru. Finanční částku si může dárce odečíst od daňového základu a snížit si tak základ pro výpočet daně.

Fyzická osoba může od základu daně odečíst dar pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximální výše daru činí 15 % (za období kalendářního roku 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně). Právnická osoba může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu může odepsat maximálně 10 % z daňového základu (za období kalendářního roku 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně).

Naši odlehčovací službu můžete podpořit také nepřímo prostřednictvím projektu GIVT.

Všem našim laskavým podporovatelům nabízíme:

– příspěvek na sociální síti Facebook profilu Socialnisluzbahk
– umístění loga na webových stránkách www.socialnisluzbyhk.cz
– umístění reklamního banneru v exteriéru zařízení
– umístění reklamního roll-upu ve společenských prostorách zařízení

podpořit přes givt

PODPORUJÍ NÁS