Stavba nové budovy odlehčovací služby v Honkově ulici v Hradci Králové je téměř hotová, zbývají drobné úpravy a poslední dokončovací práce, během března by pak mělo probíhat kolaudační řízení. Jakmile stavba získá kolaudační rozhodnutí, bude moci město začít postupně budovu vybavovat technickým a zdravotnickým zařízením i nábytkem. Jedním z vybavení bude také výpočetní technika, jejíhož dodavatele se městu podařilo vysoutěžit začátkem února za zhruba 1,3 milionu korun bez DPH. Společnost Sociální služby města Hradce Králové, provozovatel odlehčovací služby, plánuje v budově zahájit provoz během prvního pololetí letošního roku.

„V posledních měsících probíhala výběrová řízení na dodavatele různého vybavení budovy odlehčovací služby. Máme již sjednané dodavatele stropního kolejnicového systému pro přepravu imobilních osob, pečovatelských lůžek, kancelářského nábytku nebo nastavitelné vany s bočním vstupem. V rámci dodávky sedacího a zahradního nábytku pořizujeme křesla a několikamístné sedací soupravy do zimní zahrady a také zhruba šest desítek kusů nábytku na terasu a balkon,“ zmiňuje primátor s tím, že město nyní vysoutěžilo posledního dodavatele, a to na zajištění IT techniky: „V prvním kole se nám nikdo nepřihlásil, tudíž jsme museli výběrové řízení opakovat. Nyní jsme vysoutěžili dodavatele IT techniky za necelých 1,3 milionu korun. Jedná se tak o poslední vybavení, které jsme ještě museli pro budovu odlehčovací služby zajistit.“ Celkově za veškeré vybavení město zaplatí přibližně 8,2 milionu korun.

Veškeré stavební práce v budově v Honkově ulici jsou téměř u konce. „V těchto dnech probíhají dokončovací práce a ladí se poslední detaily. Zároveň se budoucí správce objektu ještě proškoluje v obsluze technických zařízení budovy. Počítáme s dokončením stavby k poslednímu únoru, aby během března mohlo běžet kolaudační řízení. Poté se do budovy začne instalovat speciální vybavení a nábytek,“ uvádí náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha.

Stavba budovy odlehčovací služby, která město vyšla na více než 115 milionů korun včetně DPH, byla zahájena v květnu roku 2020. Financování město částečně řeší pomocí dotace. „V létě loňského roku byla na Ministerstvo práce a sociálních věcí do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb podána žádost o dotaci. Ta byla schválena a před Vánoci jsme obdrželi registraci akce. Dotace činí maximální možnou výši, a to 47,6 milionu korun včetně DPH. V blízké době budeme dokládat podklady k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ informuje náměstkyně primátora pro oblast dotací Monika Štayrová.

Budova odlehčovací služby má kapacitu 35 lůžek, z toho čtyři se širší plochou a osm pro imobilní klienty, prostory jsou plně bezbariérové a uzpůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů. Odlehčovací služba je pobytové zařízení, kam mohou rodiny přechodně umístit své blízké, osoby se zdravotním postižením nebo seniory, kteří vyžadují 24 hodinovou péči. Tímto projektem chce město právě tyto pečující rodiny podpořit a poskytnout klientům důstojné zázemí.

zpět na úvodní stranu