pomoc při zvládání
běžných denních úkonů

poskytnutí ubytovacích
služeb a stravy

zprostředkování kontaktů
a sociálních aktivit

pomoc při uplatňování práv
a osobních záležitostí

Poskytované služby

Úkolem odlehčovací služby je zastoupit pečující osobu po nezbytně nutnou dobu a umožnit, aby tento čas využila rodina k odpočinku a regeneraci. Seniorovi v naší péči pomůžeme při zvládání běžných úkonů, zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím a dle možností rozvíjíme jeho dovednosti a šetrně provádíme aktivizační činnosti.

Cílová skupina

Odlehčovací služba je definována zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pobytové služby poskytujeme všem osobám které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (domově). Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Ceník služeb

Základní sociální poradenství je bezplatné. Sazba pro výkon základních činností je 130 Kč za jednu hodinu. Základními činnostmi se rozumí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podobně. Platební podmínky a další sazby naleznete v ceníku služeb.

Volná pracovní místa

Aktuálně hledáme kolegy na tyto volné pracovní pozice (klikněte pro více informací)

Pečovatel/pečovatelka (pracovník v sociálních službách)
Provozní pracovník/pracovnice – prádelna, péče o prádlo
Provozní pracovník/pracovnice – výdej stravy, úklid stravovacích prostor
Provozní pracovník/pracovnice – uklízeč/ka

Kontakty

Sociální služby města Hradce Králové, z.ú.
Honkova 1780/1
500 02 Hradec Králové

info@socialnisluzbyhk.cz

IČO: 109 56 719
datová schránka: 4neb3m3

Bankovní spojení: 9120092/0800

Datum vzniku: 28. června 2021
Zapsán: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl U, vložka 224
Zakladatel: Statutární město Hradec Králové